بازدید: 951 بازدید

قصیده ابن هانی؛ ما شئت لا ما شاءت الأقدارُ

قصیده‌ی زیبای ابن هانی از متون انحطاط و اندلس عرب به همراه ترجمه فارسی آن:

اگر می‌خواهید قصیده ابن هانی را به صورت کامل داشته باشید از این قسمت دانلود کنید

دانلود قصیده های دوره انحطاط و اندلس فقط با ۴۲۰۰۰ تومان

 

ما شئت لا ما شاءت الأقدارُ، – فأحکُمْ، فانتَ الواحدُ القَهَّارا

یقول: أی شیءٍ شئتَهُ یتحقق ولا یتحقق ما تریده الأقدار فأحکم، فأنت الواحد القهار. ترجمه: هر آنچه را که تو اراده کنی تحقق پیدا میکند نه آنچه را که قضا و قدر میخواهد، پس فرمانروایی ،کن چونکه یگانه قهار تویی.

 

و کأنّما أنتَ النبی محمد – و کأنّما أنصارى الأنصار.

یقول: وکأنک النبی محمد (صلى الله علیه و آله و سلّم) و کأنّما جیوشک انصار النبی ثبت لها الانتصار و الظفر.

ترجمه تو همانند پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم هستی و سپاهیانت نیز به انصار و یاران پیامبر میمانند که پیروزی و فتح برای آنان حتمی است.

 

انت الذی کانتْ تُـبشرنا – به فی کتبها، الأحبارُ والأخبار.

یقول: انتُ الذی کانت علماء الیهود والأحبار بشرتنا فی کتبهم بمجیئه. ترجمه تو همان پادشاهی هستی که علماء یهود و نصاری آمدنت را در کتابهای خویش بشارت داده اند.

 

هذا الذی تُجدی شفاءته فداء – حقاً، وتَخَمدُ أن تراه النَّارُ

یقول: هذا الذی تنفع شفاعته فی یوم القیامه بالحق و تخمد نار جهنم من أن تراه. :ترجمه این همان پادشاهی است که شفاعت او در روز قیامت ثمر بخش خواهد بود و شعله های آتش جهنم با دیدن او به سردی و خموشی می گراید.

 

من آل أحمد، کل فخر لم یکن – ینمی الیهم لیس فیه فخار

یقول: هومن آل احمد کل فخر لَمْ ینسب إلیهم لیس فی هذا الفخر فخر.

:ترجمه این پادشاه از خاندان محمد (ص) است و در هر فخری که به آنان نسبت داده نشود، فخری نیست.

کالبدر، تحتَ غَمامهٍ من قَسْطَلِ، – ضحیان، لا یُخفیه منکَ سِرار.

یقول: هو مشرق الوجه کالبدر تحت سحابه من غبار الحرب واضحاً لا یخفیه منک محاق :ترجمه در زیر ابر غبار جنگ چهره درخشان او همچو ماه نورانی .است ماهی که همیشه در حالت بدر بودن باقیست و هلالی شدن و ناپدید شدن ندارد.

 

للَّهِ فَزوتُهم، غداه فراقس – وقد استُشِبَّتْ  ِللکِـ تُسبّتْ للکریهه نار

یقول: بارک الله جهادَهم وغزوتهم صباح فراقس فی حالهٍ کانت نار الحرب قد أشْتَعَلَتْ.

 :ترجمه خداوند بزرگ جهاد و پیکار آنان را در صبحگاه روز فراقس پاداش دهد و آن را پر خیر و برکت گرداند همان روزی که آتش جنگ شعله ور بود.

 

والمُستظَلُ، سَماؤُه من عثیر – یها الکواکب لهدم و غرارُ

یقول: تفیأ سماؤه من غبار وکواکب هذه السماء تکون سیفاً ورُمْحاً قاطعاً. ترجمه: غبار و گرد و خاک برخاسته از آورد پهلوانان بر آسمان رفته و بر آن سایه انداخته و مانع از تابش نور خورشید میشود و کوکبهای این آسمان (سقف غبارآلود شمشیرها و نیزه های تیز میباشد.

 

والخیل تمرح فی الشکیم کأنها – عقبان صاره، شاقها الأوکار،

یقول: الأفراس تنشط و تسرع فی الشکیم کأنَّ هذه الأفراس عقبان ناحیه صاره شاقها أوکار الطیر. :ترجمه و این اسبان شاد مست به زین خود لگد میزدند و با نهایت سرعت جلو می تاختند گویی که شاهینهای منطقه «صاره» هستند که اشتیاق به لانهها و بچه هایشان آنان را به پرواز واداشته است.

مرَّت لغایتها، فلا والله – ما علقت بها، فی عدوها، الأبصارُ

یقول: مَرَّتْ الأفراسُ إلى نهایه مسافتها فوالله ما علقت و لصَقَتْ الأبصارُ بها فی جریها. :ترجمه این اسبان به تاخت تا مقصدی که به سوی آن ،روانند جلو رفتند به خدا قسم که چشمان را یارای دیدن این اسبان در تاخت صاعقه گونه شان نبود.

 

اگر می‌خواهید قصیده ابن هانی را به صورت کامل داشته باشید از این قسمت دانلود کنید

دانلود قصیده های دوره انحطاط و اندلس فقط با ۴۲۰۰۰ تومان

مطالعه بیشتر