بازدید: 613 بازدید

دانلود گام به گام عربی دهم انسانی؛ درسنامه تمامی دروس عربی دهم انسانی

شامل: ترجمه تمامی متون و تمارین، حل تمامی تمرینات، استفاده از مترادف و متضاد و توضیح تمامی نکات قواعدی و تکمیلی

طراحی و تدوین شده توسط سرگروه انجمن عربی اردبیل، جناب آقای عیوضی.

این بخش، هر هفته به‌روزرسانی می‌شود. (درس ۷ اضافه شد)

مطالعه بیشتر

دانلود درسنامه عربی دهم انسانی