بازدید: 750 بازدید

قصیده ابن رومی؛ بُکاؤکُما یَشفی، وإن کان لا یجدی

قصیده‌ی زیبای ابن رومی از متون عباسی عرب به همراه ترجمه فارسی آن:

اگر می‌خواهید قصیده ابن رومی را به صورت کامل داشته باشید از این قسمت دانلود کنید. دانلود متون عباسی فقط با ۳۵۰۰۰ تومان

 

بُکاؤکُما یَشفی، وإن کان لا یجدی – فجودا، فقد أودى نظیر کما عندی

یقول: یا عینی بکاء کما یشفی و إن کان لا ینفع فجودا و اعطییا بدمع فقد هلک عنی ولد نفیس نظیر کما. :ترجمه شاعر چشمان خود را مورد خطاب قرار میدهد و میگوید ای چشمان من اشکهای شما شفای دل سوزان من است هر چند که از گریه نیز کاری ساخته نیست پس شما در حق من بخشندگی داشته باشید و اشکهای خود را از من دریع ندارید چونکه من فرزندی را از دست داده ام که همچون شما برایم ارزشمند و عزیز بوده است.

 

قاتل الله المَنایا ورمیها – من القوم، حَباتِ القلوبِ، على عمدِ

:یقول ألا قتل الله المنایا التى ترمى سهامها حبّاتِ القلوب من القوم والناس معتمداً. :ترجمه خداوند نابود کند مصائب و تیرهای آن که جگر گوشههای دلبند مردمان را از روی عمد هدف تیرهای بیرحم خود قرار میدهند.

 

تَوَخّى حِمامُ الموت أوسط صبیتی – فَلِلّهِ! کیف اختار واسطه العقد

یقول: قصد الموتُ أوسط أولادی بارک الله فیه کیف أختار من بین أولادی أحسنهم الذی هو واسطه العقد. ترجمه دستان مرگ فرزند میانی مرا هدف قرار داد. بارک الله به او چگونه بهترین فرزندانم را برگزید فرزندی که به منزله مروارید اصلی و بزرگ گردنبند بود.

 

على حینَ شِمتُ الخَیرَ من لمحاتِه – وانست من أفعالِهِ آیَهَ الرُّشد

یقول: فی زمان الذی توقعت الخیر من نظراته وشاهدت من افعاله علامه الرشاد. ترجمه در زمانی که خیر و خوشی را در نگاههای او میجستم و از کارهایش نشانه های بلوغ و کمال را به

عیان میدیدم

 

طواه الرَّدى عنی، فأضحى مزاره – بعیداً على قرب قریباً على بُعدِ

یقول: لله الموتُ عنّی فأصبح قبره بعیداً مع قربه إلیَّ وقریباً مع بعده عنی. ترجمه مرگ طومار زندگی او را در هم پیچید و او را از من پنهان داشت و هرچند قبرش نزدیک است و

امکان زیارت آن مهیاست ولی دیدار او بسیار دور و محال است.

 

لقد أنجزَتْ فیهِ المَنایا وعیدها، – وأخلَفَتِ الآمال ما کانَ مِن وَعد

یقول: لقد أوفى فیه المنایا وعیدها الشر واخلفت الامال ولم تنجز ماکان من الوعد الخیر. :ترجمه مرگ ها و عده های ناگوار خودشان را در مورد او ایفاء کردند و به ارزوهای که به او بسته بودم و به امیدهای که به او داشتم وفا نکرد یعنی وعده های شرّ روزگار عملی شدولی به وعده های خیر آن وفا نشد.

 

لقَد قَلّ بَینَ المَهْدِ واللحدِ البَتُهُ، – فلم ینس عهد المَهْدِ، إذ ضُمَّ فی اللحد

یقول: لقد قل بین مهد و لحد مکثه فلَمْ یَنْسَ زمان المهد إذ جُمِعَ فی اللحد. ترجمه درنگ او بین سنین کودکی آن وقتی که در گهواره بود و بین ،مرگش آنگاه که به قبر سپرده شد، کم بود، او هنوز ایام گهواره را از یاد نبرده بود که مرگ او فرا رسید و در قبر سکنی گزید.

 

ألح علیه النزف، حتى أحاله – إلى صفره الجادی عن حُمره الورد

یقول: اشتدّ علیه مرض النزف بحیث غیّره من لون الزعفران إلى حمره الورد. :ترجمه خونریزی و بیماری او شدت گرفت به گونه ای که رنگ گونه های سرخ گلگونش به زردی زعفران

گرایید.

 

وظل على الأیدی تساقط نَفسُهُ، – ویذوی کما یذوی القَضیبُ مِنَ الرَّندِ

یقول: لا یزال هو یتساقط نفسه لحظه بعد لحظه فوق الأیدی ویذبل ویجف کما یذبل الغصن من الزهر. :ترجمه او بر دستان ما جان میسپرد و درخت وجودش پژمرده و خشک میشد همچنان که شاخه های نازک گل پژمرده و پرپر شوند.

 

فَالَکِ مِنْ نَفسٍ، تَساقط أنفساً! – تَاقُط دُرّ مِن نظام بلا عَقْدِ

یقول: أتعجب لک من نفس تتساقط متدرجاً کسقوط الدرِ مِن الخیط لا یکون له عقد. :ترجمه در شگفتم از روحی که آرام آرام از جسم به در میرفت همچنانکه مرواریدها از گردن بند رشته گسیخته ای برزمین ریزند و از نظام به درآیند.

 

 

اگر می‌خواهید قصیده ابن رومی را به صورت کامل داشته باشید از این قسمت دانلود کنید. دانلود متون عباسی فقط با ۳۵۰۰۰ تومان

 

مطالعه بیشتر