بازدید: 834 بازدید

دانلود گام به گام عربی نهم؛ درسنامه تمامی دروس عربی نهم

شامل: ترجمه تمامی متون و تمارین، حل تمامی تمرینات، استفاده از مترادف و متضاد و توضیح تمامی نکات قواعدی و تکمیلی

طراحی و تدوین شده توسط سرگروه انجمن عربی اردبیل، جناب آقای عیوضی.

مطالعه بیشتر

دانلود درسنامه عربی نهم