بازدید: 902 بازدید

دانلود گام به گام عربی هفتم؛ درسنامه تمامی دروس عربی هفتم

شامل: ترجمه تمامی متون و تمارین، حل تمامی تمرینات، استفاده از مترادف و متضاد و توضیح تمامی نکات قواعدی و تکمیلی

طراحی و تدوین شده توسط سرگروه انجمن عربی اردبیل، جناب آقای عیوضی.

مطالعه بیشتر

دانلود درسنامه عربی هفتم